Výkonový laser Polaris HP - sonda 808 nm/8 W + 980 nm/10 W

405 338 ,-Kč
334 990 ,-Kč bez DPH
Počet

Výkonový laser Polaris HP - sonda 808 nm/8 W + 980 nm/10 W

SOUSTŘEĎUJÍCÍ ADAPTÉR DILA
Pro co nejpřesnější a nejefektivnější léčbu hluboko položených tkání, byl vyvinutý speciální soustřeďující adaptér DILA (Deep Intratissue Laser Adapter).
Je to speciálně navržena optická soustava umožňující vytvoření laserového svazku takovým způsobem, aby došlo ke kompenzaci ztráty energie v povrchových tkáních.
Adaptér omezuje termický efekt v kůži a podkožní tkáni. Další výhodou tohoto řešení je preciznější lokalizace postižené oblasti. Metoda DILT a adaptér DILA jsou unikátními řešeními
společnosti ASTAR a jsou chráněny patentem a ochrannou známkou.

BIOSTIMULACE A TERMICKÝ ÚČINEK
Účinnost terapie prováděná přístrojem Polaris HP je založena na využití dvou vlnových délek a spojení rychlého a účinného termického efektu a také pomalejšího, ale trvalého biostimulačního efektu.

TERAPIE SPOUŠTĚCÍCH BODŮ
V případě práce se spouštěcími body je používána bodová aplikace. Spojení dvou vlnových délek umožňuje zvětšení lokální cirkulace a zároveň snížení svalového napětí. Díky tomu je práce vysokoenergetických laserů účinnější a výsledek terapie je dlouhodobý.

TERAPIE HLUBOKO POLOŽENÝCH TKÁNÍ – POUŽÍTÍ ADAPTÉRU DILA
Mnoho onemocnění vyžaduje terapii hlouběji ležících struktur, kromě kůže nebo tukové tkáně, např. šlachy, vazy, kloubní chrupavky nebo vrstvy hlubokých svalů. V takových případech je inovativním řešením aplikace laserového záření pomocí adaptéru DILA.

PRÁCE V PULZNÍM REŽIMU A REŽIMU „SUPERPULSE“
Pro omezení termického efektu používá se pulzní režim nebo dokonce režim „superpulse“. V tomto případu je využíván velký výkon laserů, ale omezená průměrná energie. Výsledkem je hluboká penetrace při současné ochraně tkáně proti přehřátí.

PROGRAMY A LÉČEBNÉ SEKVENCE
Uživatel začínající s laseroterapií má k dispozici velké množství přednastavených programů. Lze též tvořit vlastní uživatelské programy a také léčebné sekvence a ukládat je do paměti přístroje.

KONSTRUKCE
Přístroj je vybavený velkým (7“) grafickým displejem s dotykovým panelem. Aplikaci záření lze spustit a přerušit pomocí tlačítka umístěného na aplikátoru. Kromě adaptéru DILA jsou dostupné dva distanční adaptéry pro aplikaci paprsku o rozsahu 1 cm2 i 5 cm2.

MANUÁLNÍ REŽIM
Přístroj umožňuje práci v manuálním režimu, v němž lze libovolně konfigurovat práci vestavěných a externích laserových zdrojů (výkon, frekvence, pracovní cyklus, čas).

ENCYKLOPEDIE
Přednastavené léčebné programy jsou velice podrobně popsány vč. grafického znázornění.

BEZPEČNOSTNÍ OMEZENÍ
Vestavěné laserové zdroje umožňují dosažení maximálního výkonu až 18 W v pulzním režimu. Maximální střední výkon je omezen do 10 W, což je stejně natolik vysoká hodnota, že může způsobit příliš vysoký termický efekt. V případě průměrného výkonu přesahujícího 4 W, na displeji se zobrazí bezpečnostní upozornění.

NÍZKOENERGETICKÉ APLIKÁTORY
Přístroj spolupracuje se všemi druhy nízkoenergetických aplikátorů z nabídky společnosti ASTAR – možné je připojení bodových sond, scannerů a sprchového laserového aplikátoru. Umožňuje to využití přístroje pro provedení biostimulační laseroterapie.

Možnost připojení bodových sond, laserové sprchy a skeneru k této jednotce výkonového laseru!!!

Výkonový laser - zajímavosti pdf - 236kB

 

Polaris_HP_808-8_980-10