Výkonové lasery

Výkonové lasery

Výkonový laser
Vysokoenergetická laserová terapie je založena na léčebném využití laserového záření o výkonu přesahujícím 500 mW.
Obecně je za její hlavní znak považováno dosažení termického efektu, což je spojeno s použitím záření středního výkonu přesahujícího hodnotu 2 W, v jehož důsledku dochází v ozařované tkáni k místnímu zvýšení teploty nepřesahující 42°C.
V případě biostimulační nebo nízkoenergetické laseroterapie nedochází k termickému efektu a teplota tkáně nestoupá o více než 0,5°C.
U vysokoenergetické laseroterapie jsou nejčastěji využívány lasery o vlnové délce v rozsahu 800–1100 nm. Obzvlášť oblíbené jsou délky 810 nm a 980 nm.
Prvně uvedená umožňuje hlubokou penetraci sahající až do 5 cm. Vlnová délka 980 nm zdaleka nevniká tak hluboko, vzhledem k vysoké absorpci vodou.
Z provedených zkoušek a výzkumů vyplývá, že součinitel přenosu pro vlnovou délku 810 nm je 25 krát větší než pro 980 nm!

Výkonové lasery

Aktivní filtry