Rázová vlna

Rázová vlna

Rázová vlna
Rázová vlna je akustická vysokoenergetická zvuková vlna. Objevuje se v atmosféře během světelných výbojů při bouřkách, vzniká i v letectví, když letadlo prorazí zvukovou bariéru.
V medicíně se fyzikálních vlastností rázové vlny využívá od roku 1980 k rozbíjení žlučových a ledvinových kamenů. V posledních letech menší sys témy nachází uplatnění při léčbě bolestivých onemocnění po hybového systému, tj. převážně v ortopedii, revmatologii, neurologii a rehabilitaci. Léčebný proces je realizován přenosem rázové vlny z aplikátoru přístroje k bolestivému místu na těle, kde nastartuje hojení tkáně.
Jak léčba rázovou vlnou funguje?
Aplikace rázové vlny urychluje v poškozené tkáni reparační a regenerační proces hojení převážně stimulací metabolizmu tkáně spolu s výraz ným zlepšením lokálního prokrvení.
Nejčastější indikace léčby-Jaké onemocnění jsou rázovou vlnou léčena?
- bolestivá onemocnění ramenních kloubů (šlach a svalů, s kalcifi kacemi i bez nich)
- onemocnění loketních kloubů (svalových úponů na vnitřní i zevní straně kloubu) „golfo vý“ či „tenisový loket“ (radiální nebo ulnární epikondylitis)
- bolesti kolenního kloubu (nejčastěji „skokanské“ koleno), poškození úponové šlachy pod čéškou
- bolesti v oblasti holeně (syndrom tibiální hrany)
- bolest Achillovy šlachy
- ostruha patní kosti
- chronické bolesti krční, hrudní i bederní páteře při spondylartroze páteře
- úponové bolesti (šlach a svalů) obecně tj. tendinitidy či entezopatie a burzitidy nejčastě ji ramenních a kyčelních kloubů včetně trochante rické burzitidy (v oblasti velkého hrbolu stehenní kosti)
- svalový hypertonus a bolestivé svalové spoušťové body při onemocněních páteře
Popis terapie:
Jaká je úspěšnost terapie?
Po aplikaci 2 až 3 procedur rázovou vlnou udává více než 80% pacientů výrazné zmírnění až vymizení obtíží.
Jak teraie probíhá?
Před vlastní aplikací terapeut pohmatem lo kalizuje bolestivé místo, kam aplikuje ultrazvukový gel k zajištění cíleného a bezbolestného přenosu enegrie rázové vlny a za mezení ztrát energie během přenosu. Následně pak aplikátorem přenáší rázovou vláknu a pohybuje aplikátorem nad bolestivým místem.
Jak dlouho terapie trvá a jak často se aplikuje?
Terapie probíhá podle indikace lékaře v závis losti na diagnóze a charakteru obtíží. Jed na aplikace trvá většinou 5 až 10 minut. Nejčas těji se provádí 1 až 2x týdně, většinou 3 až 5 aplikací.
Léčba rázovou vlnou se vždy provádí pouze na specializovaných pracovištích.
Příklady léčby:
- bolest ramene (s kalcifi kacemi)
- ostruha patní kosti
- „tenisový“ či „golfový“ loket

Rázová vlna

Aktivní filtry