Nákup na leasing

Chystáte se pořídit nové zařízení? Nemáte dostatek finančních prostředků? Nechcete platit vysoké daně? Nabízíme Vám výhodný způsob financování vašich investic.
Pří nákupu nad 100.000,-Kč je možné tento nákup provést po vzájemné dohodě na leasing. Pokud nemáte vlastní leasingovou společnost, spolupracujeme s leasingovou firmou Ekorent, spol. s r. o.
Finanční leasing nahrazuje nedostatek vlastních finančních prostředků, umožňuje účelnější využití provozního kapitálu, příznivě ovlivňuje tok hotovosti a likviditu, má příznivé daňové dopady.
Společnost EKORENT, spol.s r.o. se dlouhodobě zabývá výhradně leasingem zdravotnické techniky, pouze pro lékaře a zdravotnická zařízení. Tento leasing nelze využít pro kosmetické salóny. Na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti dokáží poskytovat profesionální služby odpovídající požadavkům klientů.
Na českém trhu v současnosti působí přes 100 leasingových společností. Každá leasingová společnost poskytuje jinou kvalitu služeb a každá má svůj specifický způsob prezentace nabídky. Pro klienta je mnohdy obtížné nabídky porovnat a vybrat tu nejlepší.
Při výběru leasingové společnosti by se klient neměl řídit pouze podle uváděného koeficientu navýšení (koeficient leasingu apod.), ale jistě by měl brát v úvahu i jiná kriteria hodnocení. Koeficient navýšení sám o sobě nelze považovat za údaj s dostatečnou vypovídací hodnotou pro odpovědné rozhodnutí, která nabídka je pro klienta nejlepší. Nejen proto, že k ceně služby je třeba znát také co služba obsahuje, ale také proto, že koeficient navýšení je mnoha leasingovými společnostmi záměrně zkreslován.
Nabízíme Vám výhodný způsob financování vašich investic:
- Akontace (mimořádná splátka) je možná již od 0%.
- Poplatek za vypracování smlouvy je 0,- Kč.
- Doba leasingu je standardně 36 měsíců. Splátky lze však sjednat i na kratší dobu. Umožňujeme uzavření leasingové smlouvy i na 48 až 60 měsíců.
- Splátky jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu leasingu.
- Nabízíme možnost sjednání individuálního splátkového kalendáře, například s odkladem počátku splácení až o tři měsíce.
- Na žádost klienta lze měnit splátkový kalendář i v průběhu leasingové smlouvy - a to bez sankcí.
- Uzavření leasingové smlouvy je možné po celé ČR s minimálními administrativními nároky.
- Stávající klienti již většinou nemusí dokládat žádné dokumenty k uzavření další leasingové smlouvy.
- V rámci leasingu zprostředkujeme kvalitní pojištění s možností volby dle potřeb klienta a použití předmětu leasingu.
- Předměty leasingu nezastavujeme ve prospěch úvěrujících bank ani jiných subjektů.
- Konkrétní nabídku na vámi požadovanou techniku vypracujeme obratem.

Doporučený postup při nákupu na leasing:
- Vyberte si zařízení, typ a provedení a kontaktujte nás.
- Sjednáme konečnou kupní cenu, podmínky záruky a vše, co souvisí s dodávkou daného zařízení.
- Zvolte si velikost akontace / je možná i od 0% / a dobu po kterou chcete předmět smlouvy splácet.
- Vypracujeme a zašleme Vám návrh s výší splátek a dobou leasingu.
- V případě, že budete souhlasit s návrhem, leasingová společnost na základě předložených informací s vámi sjedná konkrétní podmínky leasingové smlouvy, především způsob splácení a uzavře s vámi - nájemcem leasingovou smlouvu.
- Poté, kdy uhradíte sjednanou první platbu, leasingová společnost nás vyzve k provedení dodávky.
- Dodávka musí být provedena vzájemně dohodnutým způsobem a lhůtě.
- Nájemce má předmět leasingu v užívání po dobu účinnosti leasingové smlouvy a splácí dojednané leasingové splátky.
- Po ukončení doby pronájmu a řádném splnění všech podmínek leasingové smlouvy nájemce předmět leasingu odkoupí za cenu předem sjednanou v leasingové smlouvě (obvykle 1000 Kč) a zahrne jej do svého obchodního majetku.

Nákup na splátky - Comgate

Platební brána Comgate umožňuje nákup na splátky. Minimální celková hodnota nákupu u platební metody Cofidis na splátky je 2000 Kč, maximální hodnota 500 000 Kč.
Dobu splácení si zákazník může nastavit na 6 - 72 měsíců.

Platba na tři splátky - Comgate

Platba na tři splátky umožňuje zákazníkům e-shopu rozložit platbu za nákup na tři měsíční splátky. Minimální celková hodnota nákupu u platební metody Twisto Nákup na třetiny je 1500 Kč, maximální hodnota  25 000 Kč za kalendářní rok. První splátku je možné provést pouze kartou, zákazník si poté může nastavit automatické stržení dalších dvou splátek, případně upozornění na jejich termín e-mailem nebo SMS.