TURis & TCRis - SAL

TURis & TCRis - SAL

TURis & TCRis
Principem SAL je endoskopická resekce s využitím vysokofrekvenčního proudu (300 W) a isotonického roztoku (NaCl  0,9%) zahřátého  na 37°C,  který nedifunduje do plazmy. Při resekci se používá bipolárních elektrod – resekční klička, roller a především  speciální elektroda  v podobě  hříbku, která vaporizuje (odpařuje) tkáň. Vysokofrekvenční proud (až 350 W) neprochází tělem pacienta, ale je v uzavřeném okruhu. Elektrický impulz vytvoří plazmatické pole, jehož energie se absorbuje ve svrchních vrstvách tkáně a následně se odpaří (plazmatická vaporizace). Tím dochází k cílenému snesení tkáně.

Nabídku pro přístroje SAL a příslušenství, včetně nástrojů, optiky, sterilizačních bubnů a dalšího vybavení sestavíme dle Vašich požadavků.
Jsme schopni přístrojové vybavení přizpůsobit Vašim nynějším nástrojům.
Pro bližší informace nás kontaktujte.

Prospekt SAL

Ukázkové video

E
lektrokoagulátor SMT BM M 400 PF TURis&TCRis-SAL

TURis & TCRis - SAL

Aktivní filtry