Bezpečnostně-technické prohlídky

Provádíme pravidelné bezpečnostně-technické prohlídky zdravotnických prostředků (přístrojů) povinné pro poskytovatele (zdravotnická zařízení) ve smyslu  Zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jako autorizovaná servisní firma. Dodáme revizní zprávy, doplníme údaje do provozních deníků zdravotnických prostředků, případně poskytneme pomoc při jejich založení.

Pravidelné elektro revize podle ČSN EN všech zdravotnických prostředků (elektrických zdravotnických přístrojů).

Autorizace firem:

AirSep - oxygenerátory
Astar - rehabilitační přístroje
A.M.I. Italia s.r.l. - defibrilátory SaverOne
Cardioline - EKG přístroje, EKG a tlakové holtery, defibrilátory
Devilbiss - oxygenerátory
Drutěva -
rehabilitační a vyšetřovací stoly a lehátkaET Medica Devicesl - EKG přístroje
Eureko - vodní lázně, infrazářiče
Magnetoterapie Dimap - magnetoterapeutické přístroje, dávkovače plynových injekcí
Kinetec - motorové dlahy, přístroje pro aktivní pohyb
MetsisMedical - defibrilátory LifePoint
NHN elektronics - Hemoron léčba hemoroidů
Nonin - pulsní oxymetry

Prizma - inhalátory
Resi - rehabilitační a vyšetřovací stoly a lehátka
Ricant - antidekubitní systémy
Speciální Medicínská Technologie SMT - termokoatery, elektrokoagulátory, kryokautery

Nabídku autorizovaného servisu a akteditací od výrobců a dovozců se stále snažíme doplňovat o nové osvedčení k servisu a PBTK.

Registrace osoby  na SÚKL jako DISTRIBUTOR A OSOBA PROVÁDĚJÍCÍ SERVIS OBECNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ v registru RZPRO""