UZ hlavice pro ultrazvuk 1 cm2/1+3,5 MHz - PhysioGo

6 038 ,-Kč
4.990,00 ,-Kč bez DPH
Počet

UZ hlavice pro ultrazvuk 1 cm2/1+3,5 MHz - PhysioGo
05-1212-PhysioGo-UZ-1cm_1-35