Nákup na leasing

Chystáte se pořídit nové zařízení? Nemáte dostatek finančních prostředků? Nechcete platit vysoké daně? Nabízíme Vám výhodný způsob financování vašich investic.
Pří nákupu nad 100.000,-Kč je možné tento nákup provést po vzájemné dohodě na leasing. Pokud nemáte vlastní leasingovou společnost, spolupracujeme s leasingovou firmou Ekorent, spol. s r. o.
Finanční leasing nahrazuje nedostatek vlastních finančních prostředků, umožňuje účelnější využití provozního kapitálu, příznivě ovlivňuje tok hotovosti a likviditu, má příznivé daňové dopady.
Společnost EKORENT, spol.s r.o. se dlouhodobě zabývá výhradně leasingem zdravotnické techniky, pouze pro lékaře a zdravotnická zařízení. Tento leasing nelze využít pro kosmetické salóny. Na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti dokáží poskytovat profesionální služby odpovídající požadavkům klientů.
Na českém trhu v současnosti působí přes 100 leasingových společností. Každá leasingová společnost poskytuje jinou kvalitu služeb a každá má svůj specifický způsob prezentace nabídky. Pro klienta je mnohdy obtížné nabídky porovnat a vybrat tu nejlepší.
Při výběru leasingové společnosti by se klient neměl řídit pouze podle uváděného koeficientu navýšení (koeficient leasingu apod.), ale jistě by měl brát v úvahu i jiná kriteria hodnocení. Koeficient navýšení sám o sobě nelze považovat za údaj s dostatečnou vypovídací hodnotou pro odpovědné rozhodnutí, která nabídka je pro klienta nejlepší. Nejen proto, že k ceně služby je třeba znát také co služba obsahuje, ale také proto, že koeficient navýšení je mnoha leasingovými společnostmi záměrně zkreslován.
Nabízíme Vám výhodný způsob financování vašich investic:
- Akontace (mimořádná splátka) je možná již od 0%.
- Poplatek za vypracování smlouvy je 0,- Kč.
- Doba leasingu je standardně 36 měsíců. Splátky lze však sjednat i na kratší dobu. Umožňujeme uzavření leasingové smlouvy i na 48 až 60 měsíců.
- Splátky jsou počítány úrokovou sazbou, která je fixní po celou dobu leasingu.
- Nabízíme možnost sjednání individuálního splátkového kalendáře, například s odkladem počátku splácení až o tři měsíce.
- Na žádost klienta lze měnit splátkový kalendář i v průběhu leasingové smlouvy - a to bez sankcí.
- Uzavření leasingové smlouvy je možné po celé ČR s minimálními administrativními nároky.
- Stávající klienti již většinou nemusí dokládat žádné dokumenty k uzavření další leasingové smlouvy.
- V rámci leasingu zprostředkujeme kvalitní pojištění s možností volby dle potřeb klienta a použití předmětu leasingu.
- Předměty leasingu nezastavujeme ve prospěch úvěrujících bank ani jiných subjektů.
- Konkrétní nabídku na vámi požadovanou techniku vypracujeme obratem.

Doporučený postup při nákupu na leasing:
- Vyberte si zařízení, typ a provedení a kontaktujte nás.
- Sjednáme konečnou kupní cenu, podmínky záruky a vše, co souvisí s dodávkou daného zařízení.
- Zvolte si velikost akontace / je možná i od 0% / a dobu po kterou chcete předmět smlouvy splácet.
- Vypracujeme a zašleme Vám návrh s výší splátek a dobou leasingu.
- V případě, že budete souhlasit s návrhem, leasingová společnost na základě předložených informací s vámi sjedná konkrétní podmínky leasingové smlouvy, především způsob splácení a uzavře s vámi - nájemcem leasingovou smlouvu.
- Poté, kdy uhradíte sjednanou první platbu, leasingová společnost nás vyzve k provedení dodávky.
- Dodávka musí být provedena vzájemně dohodnutým způsobem a lhůtě.
- Nájemce má předmět leasingu v užívání po dobu účinnosti leasingové smlouvy a splácí dojednané leasingové splátky.
- Po ukončení doby pronájmu a řádném splnění všech podmínek leasingové smlouvy nájemce předmět leasingu odkoupí za cenu předem sjednanou v leasingové smlouvě (obvykle 1000 Kč) a zahrne jej do svého obchodního majetku.

Nákup na leasing