Etius ULM - kombinovaná terapie EL+LAS+UZ+MG

70 168,00 Kč
s DPH 57,990,00 Kč bez DPH
Počet

Etius ULM - kombinovaná terapie - elektroléčba+ultrazvuk+laser+magnetoterapie

Využití:
Mnohofunkční moderní přístroj Etius ULM je určený pro:
• elektroléčbu – široké spectrum bipolárních a unipolárních proudů
• ultrazvukovou terapii a fonoforézu
• nízkofrekvenční magnetoterapii
• biostimulační laseroterapii
• standartní kombinovanou terapii a elektrofonoforézu®.

Díky své mnohofunkčnosti a kompaktnosti přístroj umožňuje provádění procedur také mimo pracoviště.
Etius ULM je vybavený dvěma nezávislými elektroterapeutickými kanály, které lze spojit pro dvoukanálovou terapii nebo používat samostatně.

Přístroj spolupracuje s různými druhy hlavic, laserů a aplikátorů, mj.:
• Hlavice pro standartní ultrazvukovou terapii 1 nebo 4 cm2/1 MHz
• Bodová laserová sonda červeného světla, délka vlny 660 nm/80 mW
• Bodová laserová sonda infračerveného světla, délka vlny 808 nm/400 mW
• Skenující aplikátor R 660 nm, 50 mW/IR 808 nm, 400 mW nebo R 660 nm, 100 mW/IR 808 nm, 450 mW
• Sprchový laserový aplikátor R 660nm, 200 mW + IR 808 nm 1600 mW
• Aplikátor magnetického pole CPE

Výstupní obvody přístroje Etius ULM mohou pracovat ve dvou režimech: stabilizace pacientského proudu nebo stabilizace výstupního napětí, přičemž druhý z těchto režimů je vhodný zejména v případě použití mobilních technik a kombinování procedur.
Kromě nejčastěji používaných proudů přístroj umožňuje též aplikaci mikroproudů, unipolárních kolísajících proudů a proudů TENS k léčbě spastické obrny.
Přístroj má k dispozici 449 přednastavených programů a sekvencí, navíc lze tvořit vlastní uživatelské programy. K dispozici je také snadno editovatelný seznam oblíbených programů, ve kterém si uživatel může uložit nejčastěji používané terapeutické programy.
Přístroj Etius ULM umožňuje provádění poloautomatické elektrodiagnostiky nervosvalové soustavy.

PROUDY:
• Interferenční (izoplanární, dynamický, statický, jednokanálový (AMF))
• TENS (symetrický, asymetrický, střídavý, Burst)
• TENS k léčbě spastické obrny
• Kotz/ ruská stimulace
• Tonolýza
• Diadynamické (MF, DF, CP, CP•ISO, LP)
• Pulzní pravoúhlý a trojúhelníkový
• Pulzní Träbert, Leduc, neofaradický
• Unipolární kolísající
• Galvanický
• Mikroproudy

DIAGNOSTICKÉ PROUDY:
• Elektrodiagnostika s grafickým zobrazováním křivky I/t
• Automatické počítání reobáze, chronaxie, koeficientu akomodace

ULTRAZVUKOVÁ TERAPIE: (volitelně)
• Hlavice 1 MHz, 1 cm2
• Hlavice 1 MHz, 4 cm2
• Kontinuální emise – termický efekt
• Pulzační emise – mikromasáž
• Kontrola přiléhání čela hlavice spojená s časovačem
• Stabilizace emisní intenzity

LASEROTERAPIE: (volitelně)
• bodová sonda R 660 nm/80 mW
• bodová sonda IR 808 nm/400 mW
• skenující aplikátor R + IR 50 mW + 400 mW
• skenující aplikátor R + IR 100 mW + 450 mW
• sprchová sonda R + IR 200 mW + 1600 mW
• kontinuální a přerušovaná emise
• regulace délky pulzu nebo pracovního cyklu
• regulace výkonu
• světlovodné koncovky pro laseropunkturu a ORL

MAGNETOTERAPIE: (volitelně)
• ploché aplikátory CPE pro místní magnetoterapii
• použití jednoho nebo dvou aplikátorů – volitelně
• pohodlné připevňovací pásy na suchý zip
• tvar pole: sinus, trojúhelník, obdélník a jejich poloviční formy
• kontinuální a modulovaná emise
• široký frekvenční rozsah

MANUÁLNÍ REŽIM:
• Plná kontrola parametrů procedury pro pokročilé uživatele

PROGRAMY:
• Zjednodušení obsluhy přístroje
• Volba chorobné jednotky podle názvu
• 339 přednastavených programů
• Možnost nastavení 150 uživatelských programů
• 160 oblíbených programů
• Možnost uložení vlastních názvů programů

SEKVENCE PROGRAMŮ:   
• Usnadnění obsluhy přístroje
• 110 přednastavených sekvencí

ERGONOMIE:
• Dva plně nezávislé kanály
• Programový/manuální režim práce
• Velký přehledný displej
• Obsluha v grafickém režimu
• Báze přednastavených programů
• Volba chorobných jednotek podle názvů
• Časovač
• Test elektrod
• Statistiky provedených procedur
• Regulace hlasitosti zvukového signalizátoru
• Precizní kontrola emise ultrazvukové vlny v průběhu procedury
• Kalibrace citlivosti hlavic dle potřeby
• Komfort obsluhy – přístroj nepřerušuje emisi z důvodu momentálního zhoršení absorbce vln např. v okolí kosti
• Speciální programy pro světlovodné aplikátory
• Snadna aplikace magnetického pole díky pohodlnému připevňovacímu systému

KONSTRUKCE:
• Velký grafický displej
• Moderní design
• Trvalá a spolehlivá klávesnice
• Práce v režimu CC (stabilizace proudu) nebo CV (stabilizace napětí)
• Úplná galvanická izolace mezi kanály ve všech režimech
• Autotest – průběžná kontrola funkčnosti přístroje
• Lehká a kompaktní konstrukce umožňující využití pro mobilní terapii

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Ovladač – maximální intenzita proudu v pacientském obvodu (režim CC):
• Interferenční, Kotz, unipolární kolísající: 100 mA
• TENS: 140 mA
• Diadynamický, pulzní: 60 mA
• Galvanický: 40 mA
• Tonolýza: 100 mA
• Mikroproudy: 1000 µA

Maximální amplituda napětí v pacientském obvodu (režim CV): 140 V
Intenzita maximální zvukové vlny: 3W/cm2
Frekvence v pulzačním režimu: 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
Pracovní cyklus v pulzačním režimu: 10%, 25%, 50%, 75%
Maximální indukce magnetického pole: 10 mT (100 Gs)
Třída laserového zařízení: 3B
Příkon, odběr: 230 V, 50 Hz, 70 W, 100 VA

STANDARDNÍ VYBAVENÍ:
• Síťový kabel
• Pacientský kabel (2 ks)
• Elektrody pro elektroterapii 6x6 cm (4 ks), 7,5x9 cm (2 ks)
• Návleky z viskózy pro elektrody 6x6 cm (8 ks), 7,5x9 cm (4 ks)
• Pásky – suchý zip 40x10 cm (2 ks), 100x10 cm (2 ks)
• Náhradní pojistky WTA•T 1 A/250V (2 ks)
• Spojka blokády DOOR (1 ks)

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
• Samolepicí elektrody 3x4 cm, 5,5x5,5 cm, 5,5x12,5 cm
• Bodové elektrody 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
• Krokodýlková svorka
• Pytlíky s pískem 21x14 cm, 21x28 cm
• Brašna PRO
• Stolek Elf, Elf X
• Gel 0,5 l (1 ks)
• Hlavice 1 MHz, 1 cm2 s úchytem
• Hlavice 1 MHz, 4 cm2 s úchytem
• Bodová sonda R 660 nm/80 mw
• Bodová sonda IR 808 nm/400 mw
• Skenující aplikátor R + IR 50 mw + 400 mw
• Skenující aplikátor R + IR 100 mw + 450 mw
• Sprchová sonda R + IR 200 mw + 1600 mw
• Ploché aplikátory magnetického pole a připevňovací systém
• Pacientský vypínač


05-1212-Etius-LMUZ