VAS 07 edice Better Future Model STRONG

145 200,00 Kč
s DPH 120,000,00 Kč bez DPH
Počet

VAS 07 edice Better Future STRONG VERSION

Přístroj pro multiefektivní distanční elektroterapii

Unikátní přístroj, který umožňuje unikátní bezelektrodové aplikace interferenčních elektroléčebných proudů.

Přístroj produkuje 2 základní typy elektroléčebných proudů: proudy impulsní a proudy
interferenční. Je předprogramován pro 131 diagnóz a indikací 341 impulsních a 319 interferenčních elektroléčebných proudů. Jednotlivé diagnózy jsou členěny jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní, onemocnění degenerativní, onemocnění zánětlivá, onemocnění cév a lymfy,onemocnění kostí, traumata a podobná onemocnění, onemocnění
svalů a nervů, entezopatie a ostatní); jednak podle lokalizace potíží (celkem 21 lokalit na těle pacienta).            

Působí:
•    hojivě
•    regeneračně
•    analgeticky
    
Příklady osvědčených indikací:
- degenerativní onemocnění kloubů, artrózy a chondromalacie
- vertebrogenní onemocnění
- následky úrazů, fraktury
- poruchy trofiky a mikroangiopatie
- bursitis, tendinitis
- aseptické kostní nekrózy
- entezopatie a epikondylitidy
- polyneuropatie a periferní parézy

Osvědčené a mimořádné léčebné úspěchy bezkontaktní, čili distanční elektroterapie v mnoha lokalitách pohybového aparátu v indikacích tišení bolesti, jakož i v indikacích pro podporu hojení, vedly k vývoji tří variant elektroléčebného přístroje:

Standardní vybavení:
- Léčebné proudy impulsní a interferenční
- Výkon 200%
-
Skříňové provedení s víceosým polohováním aplikátoru
VAS07-STRONG