VAS 07 edice Better Future Model BASIC

108 900,00 Kč
s DPH 90,000,00 Kč bez DPH
Počet

VAS 07 edice Better Future BASIC VERSION

Přístroj pro multiefektivní distanční elektroterapii.
Unikátní přístroj, který umožňuje unikátní bezelektrodové aplikace interferenčních elektroléčebných proudů.

Přístroj produkuje 2 základní typy elektroléčebných proudů: proudy impulsní a proudy interferenční.
Je předprogramován pro 131 diagnóz a indikací 341 impulsních a 319 interferenčních elektroléčebných proudů. Jednotlivé diagnózy jsou členěny jednak podle indikačních skupin (onemocnění vertebrogenní, onemocnění degenerativní, onemocnění zánětlivá, onemocnění cév a lymfy,onemocnění kostí, traumata a podobná onemocnění, onemocnění svalů a nervů, entezopatie a ostatní); jednak podle lokalizace potíží (celkem 21 lokalit na těle pacienta).          

Působí:
- hojivě
- regeneračně
- analgeticky
    
Příklady osvědčených indikací:
- degenerativní onemocnění kloubů, artrózy a chondromalacie
- vertebrogenní onemocnění
- následky úrazů, fraktury
- poruchy trofiky a mikroangiopatie
- bursitis, tendinitis
- aseptické kostní nekrózy
- entezopatie a epikondylitidy
- polyneuropatie a periferní parézy

Osvědčené a mimořádné léčebné úspěchy bezkontaktní, čili distanční elektroterapie v mnoha lokalitách pohybového aparátu v indikacích tišení bolesti, jakož i v indikacích pro podporu hojení, vedly k vývoji tří variant elektroléčebného přístroje:

Standardní vybavení:
- Léčebné proudy impulsní a interferenční
- Výkon 100%
- Stojan přístroje s jednoduchým polohováním aplikátoru.
VAS07-BASIC